IT

Den danske IT-branche er præget af hård international konkurrence, hvor de fleste IT-opgaver vil kunne løses af virksomheder uden geografisk nærhed til slutkunden. Derfor skal danske IT-virksomheder i høj grad konkurrere på andre parametre end prisen, f.eks. innovation, hastighed, produktivitet og kvalitet.

Men IT-branchen står overfor en række udfordringer, der hæmmer virksomhedernes vækstpotentiale:

 • Adgangen til kapital er generelt blevet dårligere siden finanskrisen. IT-virksomheder er særligt hårdt ramt, da der kun sjældent kan stilles sikkerhed i fysiske aktiver som f.eks. bygninger og maskiner.
 • Danske IT-virksomheder er afhængige af at kunne rekruttere udviklere, arkitekter og projektledere med stærke IT-kompetencer. Desværre oplever IT-branchen stor mangel på arbejdskraft på tværs af kompetencer – faktisk må op mod hver tredje IT-virksomhed helt opgive at besætte ledige stillinger.
 • Kun ca. en fjerdedel af omsætningen i den danske IT-branche kommer fra eksportsalg, hvilket er væsentligt mindre end i vores nabolande.

XCG rådgiver IT-virksomheder i alle størrelser og tilfører ekstra ressourcer til udvikling og håndtering af bl.a. finansiering, rekruttering, projektledelse, samspil mellem salg og marketing samt analyse af vækstmuligheder inklusiv udnyttelse af det fulde markedspotentiale på det globale marked.

Det siger kunderne:

Xresource Consulting Group (XCG) har gennem flere år været en god og vigtig sparringspartner inden for personale, organisations- og forretningsudvikling.

XCG har bidraget positivt til selskabets udvikling, og via deres knowhow og kompetencer, og ikke mindst store engagement, har vi haft stor gavn af deres arbejde.

Jeg vil anbefale XCG til enhver i mit netværk.

– CEO & Founder, dansk it-selskab med global afsætning

Vi kan hjælpe med

 • fremskyndet forbedring af EBITDA og hurtig implementering af forandringer i organisation og processer.
 • strømlining af administrative processer og derved sikre en hurtigere tilpasning til de skiftende markedsforhold.
 • leverandøroptimering gennem indgåelse af underleverandøraftaler, profit/loss vurderinger og øget performance.
 • omsætningsoptimering gennem bedre prissætning og margin realisering, CRM-optimering, integreret salg og markedsføring samt salgstræning efter behov.
 • opbygning af en effektiv projekt-/produktevaluering der sikrer, at investeringsmæssige, kommercielle og ressourcemæssige hensyn forbliver i fokus under hele udviklingsforløbet.
 • udvikling af rekrutterings- og employer branding-strategi, der sikrer nemmere og hurtigere adgang til fremtidens nøglemedarbejdere.
 • hands-on screening og ansættelsesforløb.
 • rådgivning og hands-on planlægning og eksekvering af finansiering, M&A eller generationsskifte efter behov.