MEDIA

Mediebranchen har de senere år oplevet en markant omvæltning. Forbrugerne er nu overvejende digitalt orienterede, men alle medievirksomheder har haft udfordringer med at etablere en rentabel digital og datadrevet forretning.

Vi forstår de massive udfordringer, som både trykte og digitale medievirksomheder står over for, fordi vi har været i forreste linje – både som aktiv deltager i kundens organisation og som rådgivere.

Vi rådgiver bl.a. om
– Virksomhedsstrategi
– Digital udvikling
– Dataanvendelse
– Salg og marketing
– Produkter og priser
– Kunde- og brugeranalyse

Vores styrke ligger i at hjælpe ledelsesteams med at udvikle og implementere nye forretningsmodeller, og sideløbende optimere salgs- og marketingaktiviteterne for derigennem at sikre ejere ekstra indtægter og forbedret rentabilitet.

Vi kan hjælpe med

  • intern og ekstern analyse af virksomheden
  • digital vækststrategi
  • optimering af produktportefølje på tværs af platforme
  • indsamling, segmentering og kapitalisering af data
  • omsætningsanalyse
  • salgsorganisering og -optimering
  • social media, markedsføring og kommunikation
  • fusioner, opkøb og strategiske partnerskaber