DETAIL

Den danske detailhandel og leverandører står over for en hidtil uset række udfordringer: Volatile råvarepriser og stigende global konkurrence, stagnerende hjemmemarkeder på grund af prisbevidste kunder og den stadigt stigende internethandel. Navigering i disse farvande kan være overordentlig svært for selv de mest talentfulde ledelsesteams.

Det siger kunderne:

Xresource Consulting Group (XCG) har gennem en længere årrække bidraget til udviklingen af vores aktiviteter i Europa og været medvirkende til en ekspansion på næsten 100% via en 5-årsplan, der har fokuseret på øget eksport, udvidelse af distributørnettet og salg til større markedsledere nationalt og internationalt. Hertil kommer længerevarende juridiske aftaler med licenshavere.

XCG har ligeledes bidraget til at sikre vores ekspansion på selve driften, herunder personale, IT-systemer, produktion i Fjernøsten, lager og logistik og ikke mindst processen omkring økonomistyring.

Som ejer og CEO kan jeg kun anbefale Xresource Consulting Group, når der skal sikres en plan og ikke mindst udførelsen af denne. Det udføres altid med stort engagement og professionalisme.

– Ejer og CEO, danskejet forlag med fokus på boghandlen i Norden og Tyskland

Vi kan hjælpe med

  • driftserfaringer og en no-nonsense mentalitet, der lægger vægt på resultater og ikke bare rapporter
  • business transformation-programmer, der skaber hurtige forandringer både finansielt, operationelt og strategisk
  • fusioner, salg, opkøb og strategiske partnerskaber