INDUSTRI

Stærk global konkurrence, kortere produktlevetid, faldende priser og komplekse forsyningskæder er konstante udfordringer for industrien i dag. Derfor har branchen vendt opmærksomheden mod at forbedre den operationelle effektivitet, reducere omkostningerne og revurdere mulighederne for vækst inden for de hurtigt skiftende markeder.

Xresource Consulting Group rådgiver derfor særligt om organisationsoptimering , der sikrer
– korrekte jobbeskrivelser herunder krav til erfaring/uddannelse, mindset og kultur
– at medarbejder- og jobprofiler passer sammen
– identifikation af uddannelsesbehov
– effektiv udnyttelse af arbejdskraften

Det siger kunderne:

“Xresource Consulting Group (XCG) har været instrumental i den turnaround, som vores virksomhed har været igennem.

I tæt samarbejde med ledelse og bestyrelse har XCG formået at ændre hele virksomhedens struktur, oprette nye selskaber og ikke mindst sikre ejer et betydeligt afkast via ny selskabsstruktur.

Særligt kan fremhæves XCGs overblik i forhold til at implementere sunde forretningsgange skridt for skridt, og struktureret på den lange bane. Vi kan uden forbehold give XCG vor bedste anbefaling.”

– Administrerende direktør, producent og international distributør af kosmetik

Vi kan hjælpe med

 • Udvikling af forenklet og transparent organisationsstruktur
 • Optimering af supply chain-processen med fokus på teknologi, struktur og innovation
 • Fokuseret styring af driftskapitalen tilpasset de hurtigt skiftende markedsforhold og kortere produktlevetid
 • Hurtig og effektiv optimering af
  – produktions- og procesforløb – hele supply chain
  – up- eller downscaling – nationalt som internationalt
  – projektledelse ved større eller tværorgnisatoriske projekter
 • Operationel virksomhedsanalyse til identificering af uudnyttede potentialer
 • Udvikling af overskuelige statusrapporter til alle niveauer i organisationen herunder etablering af Visual Factory
 • Simpel og transparent risikostyring af drift og projekter