SALGLEDELSE OG MARKETINGUDVIKLING

Xresource arbejder tæt sammen med virksomheders ledelse om at transformere og udvikle deres salg- og marketingindsats, så det fulde omsætningspotentiale kan nås

Ofte skyldes en for lav omsætning ikke bare én, men flere faktorer i krydsfeltet mellem salg og marketing. En analyse og efterfølgende handlingsplan går derfor tit på tværs af salg, marketing, produkter og markeder og binder dem sammen på ny og tættere vis.

Gennem en målrettet analyse og handlingsplan sikres sælgernes selvstændighed, indsats og motivation. Og samtidig opbygges et setup, der sikrer målbarhed og transparens.

Sideløbende med optimering af salgsafdelingen, udvikles eller transformeres virksomhedens marketingapproach til en fuldt integreret og fremtidssikret marketingindsats i tæt samarbejde med salgsafdelingen. Det sker naturligt med det digitale som grundfundament på alle platforme.

 

Hvad er de bagvedliggende behov?

 • Effektiviteten i salgsafdelingen er for lav
 • Marketingfunktionen understøtter ikke salget (godt nok)
 • Tidspres og knappe ressourcer gør, at man ikke når at eksekvere på de gode planer, der måske er lagt
 • Samarbejdet mellem Salg og Marketing er ikke optimalt
 • Mangler ressourcer til at vurdere potentialet på udenlandske markeder

 

Et typisk samarbejde vil indeholde:

Uanset om Xresource rådgiver en startup der ønsker at professionalisere eller om vi skal styre en større virksomhed i en turnaround-proces, vil samarbejdet tage udgangspunkt i en analyse af produktporteføljen, markedspotentialet og den organisation skal understøtte og drive salget. I samarbejdet med ledelsen evalueres tidligere indsatser og nye målsætninger udarbejdes. Hvis der eksisterer en marketingafdeling, inddrages denne på lige fod med salgsafdelingen, så de indlysende synergier udnyttes optimalt. Efter analyse- og planlægningsfasen vil der være fuld fokus på kvaliteten og hastigheden i eksekveringen, så virksomheden hurtigt oplever en forandring, der fører til vækst og lysten til at sætte nye, ambitiøse mål for virksomheden.

 

Hvad er det der gør, at direktøren vælger os igen og ikke slipper os, når vi først er ombord?

 • Direktøren får følelsen af at ”blive moderne” og af, at man ikke længere sakker bagud i forhold til alt det nye.
 • Det letter tit den dårlige samvittighed og giver en følelse af, at man får ryddet op og kommer på forkant i planlægning og eksekvering.

 

Vigtigste USP’er

 • I Xresource har vi mere end 20 års erfaring i at opbygge, optimere og drive salgsafdelinger. Vi er opvokset i salgsafdelinger, har selv siddet med ledelsesansvaret og har derigennem også opbygget stærke salgskompetencer.
 • Vi har detaljeret og opdateret viden om digital markedsføring på alle tænkelige platforme og i at tænke i samlede og integrerede løsninger. En fokuseret og sammenhængende indsats giver et langt bedre afkast.
 • Vi har unikke kompetencer indenfor closing af aftaler og optimering af alle dele af salgs- (eller købs) fasen.

Hvad får man?

 • Salgsledelse
 • Strategiudvikling
 • Produktportefølje og markedspotentiale
 • Konkurrentanalyse
 • Opstilling af relevante KPI’er inkl. budgettering
 • CRM-styring
 • Rapportering
 • High-performance
 • Kvalitet og hastighed i salgsafdelingen
 • Udvikling, rekruttering og motivering af sælgere
 • Inspirere specialister til at tænke kommercielt
 • Mødebooking og præsentation
 • Lukke ordrer