FORRETNINGSUDVIKLING OG -OPTIMERING

Xresource hjælper virksomheder til vækst og bedre bundlinje

I samarbejde med virksomheden foretager vi en indledende analyse, udarbejder konkrete handlingsplaner og er hands-on i eksekveringen.

Arbejdsmetoden tager afsæt i en grundig analyse af virksomhedens struktur, økonomiske performance og markedspotentiale. Med det afsæt kommer vi hurtigt frem til håndgribelige handlingsplaner, som vi eksekverer i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse.

Vi flytter virksomheden fra A til B.

 

Hvad er de bagvedliggende behov?

Der er typisk to hovedårsager til, at virksomhederne ønsker vores hjælp:

 • Utilfredsstillende bundlinje

Virksomheden har en lav, stagnerende eller negativ bundlinje, selvom virksomheden har en pæn omsætning og en del år på bagen, og ledelsen knokler.  Selvom man kender sin egen virksomhed ind og ud, er det måske svært at se skoven for bare træer.

 • Ønske om vækst

Virksomheden ønsker at ekspandere, men har måske ikke ressourcerne inhouse til at tage virksomheden til det næste step. Måske mangler der en professionalisering af virksomheden, måske skal der eksterne kompetencer til, for at forløse virksomhedens fulde potentiale.

Måske skal der investeres i udviklingen, men det føles forkert at bruge penge på udvikling, hvis man eventuelt samtidig har en dårlig bundlinje.

 

Hvad er det der gør, at direktøren vælger os igen og ikke slipper os, når vi først er ombord?

 • Udover at hjælpe virksomheden på rette køl, opfylder vi mål og ambitioner for ledelsen og ejerne
 • Det giver lettelse og tryghed for de ansvarlige

Vi kan hjælpe med

Hvad får man?

Med afsæt i en grundig analyse af virksomheden, udarbejder vi en håndgribelig analyse og konkrete handlingsplaner. Vi indhenter typisk den relevante information ved at deltage i leder- og udvalgsmøder og igennem samtaler med nøglemedarbejdere.

Et samarbejde vil typisk tage afsæt i en analysefase udmundende i en række konklusioner og handlingsplaner og en efterfølgende fælles eksekvering af handlingsplanerne.

 

Et typisk samarbejde vil indeholde:

 • Analyse af virksomhedens setup af
  • Økonomi
  • Ledelse og strategi
  • Salg og Marketing
  • Produktportefølje og markedspotentiale
  • Produktion og indkøb
  • Lager og logistik
  • Personale og rekruttering
 • Klar kortlægning og diagnosticering af udfordringer og muligheder indenfor alle områder i analysen
 • Et sæt prioriterede handlingsplaner tilpasset virksomhedens behov, typisk med udgangspunkt i vores anbefalinger til:
  • Økonomisk optimering af:
   • Finansiering
   • Likviditet
   • Opsætning af struktureret og målbar rapportering
   • Lang- og kortsigtet budgetlægning
   • Integrerede økonomisystemer
  • Strategi og organisation
   • Eksekvering af eksisterende strategi
   • Eventuelt bistå i udarbejdelse af ny strategi
   • Sikre at strategien er målbar og konkret
   • Optimering af organisation og ledelsesstrukturer
   • Ansvar og ressourcer
  • Salg og marketing
   • Se dokumentet for Salg- og marketingudvikling
  • Produktportefølje og markedspotentiale
   • Se dokumentet for Salg- og marketingudvikling
  • Produktion og indkøb
   • Produktoptimering og udvikling
   • Indkøbs-setup, kostpriser og leverandører
   • Produktporteføljeplanlægning
  • Lager og logistik
   • Kapacitetsanalyse og optimering
   • Optimering af fragt, logistik og levering
   • Likviditetsanalyse og optimering
   • Eventuel omlægning af eksisterende lager
  • Personale og rekruttering
   • Ressourceoptimering
   • Optimering af incitamentsstrukturer og motivation
   • Afskedigelser og rekruttering
   • Opgradering og uddannelse af eksisterende medarbejdere
  • Eksekvering af handlingsplanerne i tæt samarbejde med ledelsen
  • Løbende sparring og dialog med ledelsen
  • Løbende evaluering og tilretning efter behov
 • fremskyndet forbedring af EBITDA og hurtig implementering af forandringer i organisation og processer.
 • strømlining af administrative processer og derved sikre en hurtigere tilpasning til de skiftende markedsforhold.
 • leverandøroptimering gennem indgåelse af underleverandøraftaler, profit/loss vurderinger og øget performance.
 • omsætningsoptimering gennem bedre prissætning og margin realisering, CRM-optimering, integreret salg og markedsføring samt salgstræning efter behov.
 • opbygning af en effektiv projekt-/produktevaluering der sikrer, at investeringsmæssige, kommercielle og ressourcemæssige hensyn forbliver i fokus under hele udviklingsforløbet.
 • udvikling af rekrutterings- og employer branding-strategi, der sikrer nemmere og hurtigere adgang til fremtidens nøglemedarbejdere.
 • hands-on screening og ansættelsesforløb.
 • rådgivning og hands-on planlægning og eksekvering af finansiering, M&A eller generationsskifte efter behov.